Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức rất phức tạp. Ngày 8/9/2021 trường Tiểu học Khe Mo được đón đoàn y bác sỹ của Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ, về xét nghiệm Covid-19 cho 20% tổng số CBGVNV và học sinh. Với tinh thần làm việc trách nhiệm cao của các y bác sỹ và sự hợp tác của cô và trò buổi làm việc diễn ra thuận lợi đúng thời gian quy định, đạt được kết quả cao.