Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-LĐLĐ huyện Đồng Hỷ, về Hướng dẫn nhiệm vụ công tác nữ công năm học 2020-2021 và hướng dẫn các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

          Hôm nay ngày 8/3 Công đoàn trường Tiểu học Khe Mo tổ chức thi “ Cắm hoa nghệ thuật và trình bày mâm ngũ quả”. Đây là một hoạt động thiết thực tạo được sân chơi bổ ích, phát huy khả năng sáng tạo cho các Đoàn viên công đoàn. Nâng cao tinh thần đoàn kết, học hỏi của tập thể CBGVNV trong nhà trường

         Dưới đây là một số hình ảnh của hội thihi: