Sáng ngày 4/11/2020 trường Tiểu học Khe Mo đón đoàn kiểm tra của Sở y tế tỉnh Thái Nguyên về kiểm tra công tác thực hiện bán trú của nhà trường. Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ phục vụ cho công tác bán trú. Kiểm tra việc lưu mẫu thức ăn và hồ sơ bán trú. Sau buổi làm việc đoàn đã chia sẻ và tư vấn  để nhà trường thực hiện tốt hơn công tác bán trú năm học 2020-2021.

        Dưới đây là một số hình ảnh của buổi kiểm tra: