Thực hiện nhiệm vụ năm học về công tác Đội và chuyên môn. Chiều ngày 18/3/2021 trường Tiểu học Khe Mo tổ chức " Ngày hội thiếu nhi vui khỏe" và hoạt động trải nghiệm về vệ sinh thân thể. Nhằm tuyên truyền, giáo dục cho thiếu nhi truyền thống 90 năm xây dựng và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Khơi dậy niềm tự hào, ý chí quyết tâm thi đua học tập và rèn luyện, phấn đấu trở thành người đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Tạo sân chơi lành mạnh để các em thiếu nhi được giao lưu, tích cực tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe.

          Dưới đây là một số hoạt động của các em học sinh