Thực hiện nghị quyết Đại hội chi bộ về công tác xây dựng và phát triển Đảng, trong thời gian qua chi bộ đã chỉ đạo tổ chức nhiều phong trào thi đua trong quần chúng, tích cực bồi dưỡng giúp đỡ các quần chúng ưu tú, đã thấm nhuần mục đích lý tưởng của Đảng, trải qua 1 thời gian rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành trong các phong trào thi đua sôi nổi, quần chúng Nguyễn Thị Thủy đã tự khẳng định được bản thân, được sự dìu dắt, giúp đỡ của tập thể và các Đảng viên trong chi bộ. Quần chúng Nguyễn Thị Thủy đã tự nguyện xin ra nhập Đảng Cộng Sản Việt Nam. Được chi bộ xét và đề nghị với Đảng ủy cấp trên, quần chúng Nguyễn Thị Thủy  được huyện ủy Đồng Hỷ  ra quyết định kết nạp vào Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Ngày 15/12/2020 chi bộ Tiểu học Khe Mo tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Nguyễn Thị Thủy vào Đảng.

Dưới đây là một số hình ảnh của Lễ kết nạp