Nhân dịp kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021).
          Xét thấy các em nhi đồng khối 3 đủ tuổi  và tự nguyện viết đơn xin vào đội. Các em cố gắng trong học tập và tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của nhà trường. Ngày 25/3/2021 Liên đội trường Tiểu học Khe Mo tổ chức kết nạp Đội viên mới cho 60 em nhi đồng khối lớp 3