Nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong đoàn viên, VCLĐ những nội dung cơ bản của Nghị quyết, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Khe Mo nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hôm nay ngày 24/10/2021 trường Tiểu học Khe Mo tham gia Hội thi “ Cán bộ công đoàn tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp” tại UBND xã Khe Mo. Hội thi diễn ra gồm 3 phần thi: Màn chào hỏi, màn thi năng khiếu và bài tuyên truyền về Đại hội Đảng. Kết quả công đoàn nhà trường đã đạt được giải Nhì của Hội thi.