Thực hiện công văn số 95/PGDĐT ngày 21/9/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đồng Hỷ về việc tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2021-2022. Được sự nhất trí của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đồng Hỷ ngày 22/10/2021 trường Tiểu học Khe Mo long trọng tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2021-2022 và tổng kết công tác Công đoàn năm học 2020-2021. Nhằm đánh giá quá trình hoạt động của nhà trường và công đoàn trong năm học đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ của năm học mới.

Về dự Hội nghị có đồng chí Đoàn Văn Tới, phó chủ tịch UBND xã Khe Mo. Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Oanh – Hiệu trưởng trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị năm học 2020-2021 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022; đồng chí Vương Thị Hạnh – Chủ tịch công đoàn trình bày báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm học 2020-2021 và phương hướng năm học 2021-2022; đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng ban thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động giám sát, kiểm tra năm học 2020-2021 và phương hướng năm học 2021-2022. Hội nghị đã được nghe 05 ý kiến tham luận. Sau một thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc Hội nghị đã thành công tốt đẹp.