Ngày 14/01/2019 Phòng Giáo dục và Đào tạo Đồng Hỷ tổ chức Hội nghị triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp Tiểu học. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục, Ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn và các đồng chí giáo viên dạy lớp 1. Hội nghị đã được nghe hai đồng chí Nguyễn hà Sơn và Phạm Mạnh Tuyến phòng chuyên môn Tiểu học của Sở Giáo dục giới thiệu chương trình GDPT 2018 đối với cấp Tiểu học.

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội nghị