Chiều ngày 28/4/2022 Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị giao ban chuyên môn tiểu học  tại trường Tiểu học Sông Cầu. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị đồng chí Nguyễn Thế Lương – Phó trưởng phòng. Hội nghị đã dự giờ chia sẻ môn Tiếng Việt lớp 2 tiết Tự đọc sách báo và đánh giá triển khai công tác chuyên môn đến cuối năm học. Sau đây là một số hình ảnh: