Thực hiện Kế hoạch PCGD, XMC năm 2020 của Ban chỉ đạo PCGD, XMC huyện Đồng Hỷ. Hôm nay ngày 26/10/2020 Ban chỉ đạo PCGDXMC huyện Đồng Hỷ  do đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Đồng Hỷ làm trưởng đoàn đã kiểm tra, công nhận kết quả PCGD, XMC năm 2020 tại xã Khe Mo. Đoàn đã Kiểm tra các tiêu chuẩn và điều kiện bảo đảm đạt chuẩn PCGD, XMC quy định tại Nghị định số 20/2014/NĐ-CP, ngày 24/3/2014 của Chính phủ và Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT, ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc đoàn đã có những đánh giá và đưa ra kết luận xã Khe Mo Đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. Đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3. Đạt tiêu chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

Dưới đây là một số hình ảnh làm việc của đoàn kiểm tra