Ngày 27/4/2022 Trạm  y tế xã Khe mo tổ chức tiêm phòng vắc xin cho học sinh dưới 12 tuổi. Chi đoàn thanh niên  nhà trường đã đến  hỗ trợ công tác  tiêm vắc xin cho các em học sinh. Tổng số học sinh tiêm đợt này là  89 em. Sau khi tiêm vắc xin các em không có phản ứng phụ, đảm bảo an toàn sức khỏe.

Dưới đây là một số hình ảnh: