Thực hiện hướng dẫn số 08- HD/ĐU, ngày 29/4/2022 của Đảng ủy xã Khe Mo về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025

     Được sự nhất trí chỉ đạo của BTV Đảng uỷ xã Khe Mo. Hôm nay, Chi bộ trường Tiểu học long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025, nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo của Chi bộ trong nhiệm 2020 - 2022 và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2022 - 2025, đồng thời bầu ra Ban Chấp hành chi bộ và các chức danh chủ chốt của Chi bộ, có đủ đức, đủ tài để lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội  nhiệm kỳ 2022 – 2025.

     Về dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ có đồng chí Phạm Văn Hùng Phó bí thư thường trực Đảng ủy, đồng chí Đoàn Văn Tới Phó chủ tịch UBNX xã.

          Dưới đây là một số hình ảnh