Các em học sinh trường Tiểu học Khe Mo vệ sinh đài tưởng niệm xã Khe Mo chào mừng đại hội Đảng