Thực hiện  công văn số 93/HD-PGDĐT ngày 09/09/2019 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2019– 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đồng Hỷ. Căn cứ vào tình hình thực tế của các trường thuộc cụm chuyên môn số 1. Nhằm củng cố lại cách dạy và nâng cao chất lượng dạy học. Chiều ngày 29/11/2019 Cụm chuyên môn số 1 tổ chức chuyên đề môn Toán, Tiếng Việt khối 4,5 tại trường Tiểu học Khe Mo.

          Dưới đây là một số hình ảnh của buổi chuyên đề